Modellen

Ik maak graag gebruik van modellen, ze ondersteunen, ze verschaffen overzicht, inzicht en ze geven houvast. Een model is echter een stilering van een aspect van de werkelijkheid. Alleen in deze zin al zitten 2 voorbehouden, het is dus slechts een deel van de werkelijkheid en het is een stilering. Een model kan zeker helpen om anders te kijken, met structuur of door aspecten te belichten die anders over het hoofd worden gezien. Het is en blijft echter een benadering, een schets van een deel en per definitie een hulpmiddel en nooit de werkelijkheid zelf. De werkelijkheid zelf is oneindig en ongedeeld en daarmee ook oneindig veel complexer en simpeler. Het gebruik van elk model vraagt er dus om dat de inzichten die zijn opgedaan op een zorgvuldige manier teruggebracht worden in de altijd ongedeelde werkelijkheid.

Hieronder staan een aantal modellen waar ik bewust en onbewust graag op teruggrijp. Nogmaals, niet omdat ze perfect zijn maar omdat ze inzichten kunnen bieden. Een groot deel van de modellen heb ik visueel uitgewerkt met een korte beschrijving van de voor mij relevante toepassing. Klik er gerust op voor meer informatie.

Persoonlijke ontwikkeling

Team ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

De lijst is vrij lang maar niet uitputtend. Ontwikkelingen blijven altijd doorgaan op elk niveau en het ligt in mijn natuur om te onderzoeken en me te blijven verdiepen en verbreden.

de werkelijkheid is ongedeeld