Feedback

Feedback is een belangrijke bouwsteen voor het lerend vermogen op zowel individueel als team en organisatieniveau. Hoewel er ook op de diverse feedbackmodellen de nodige kritiek te leveren is, beschouw ik ze toch belangrijk om een organisatie mondiger te maken. Het gaat daarbij niet om de mondigheid an sich maar om het feit dat de mondigheid nodig is om te blijven leren. Bij voorkeur gebruik ik momenteel het 4G model uit de NLP, met name omdat de gevoeld/emotie component hier een duidelijke rol speelt. In mijn beleving is het hebben van een voldoende uitgebreid emotioneel vocabulaire essentieel voor de ontwikkeling van mens en organisatie.

de spiegel van gedrag