Plezier

Het wordt vaak gezien als een gevolg van, een gevolg van doen wat je hart je ingeeft, doen waar je buik van gaat kriebelen, zijn op plekken die fijn zijn. Plezier wordt echter zelden opgemerkt als instrument om mee te werken, zeker onderschat in zijn kracht en zelfs vaak verguisd in onze calvinistische cultuur. Toch is plezier wat mij betreft onontbeerlijk in het menselijk bestaan en zeker in een werkcontext waarin we veel uren samen doorbrengen is het een belangrijke maar helaas vaak onderbelichte factor.

Een belangrijke conclusie uit een langjarig onderzoek van Harvard naar geluk, een begrip dat voor mij nauw verbonden is met plezier, laat zien dat het hebben van kwalitatieve en betekenisvolle verbindingen een belangrijke sleutel zijn naar geluk. Dat houdt niet in dat alles over rozen gaat, maar als het spannend wordt is de verbinding zo sterk dat ook dan mensen elkaar blijven helpen.

Als ik naar plezier kijk dan maak ik het volgende enigszins maar niet geheel arbitraire onderscheid.

  • Plezier in je werk
  • Plezier op je werk
  • Plezier je werk in meenemen

Plezier in je werk

Is het werk dat je doet plezierig, geeft het je energie, is het voor jou betekenisvol, schep jij er trots in om je werk zo goed mogelijk te doen en kijk jij elke week terug op een goede balans in jezelf als het gaat over energie van en voor je werk? Wat mij betreft zijn dit zeer relevante vragen waarbij iedereen van tijd tot tijd stil zou mogen, misschien zelfs moeten staan. In mijn gesprekken, zowel persoonlijk als in groepsverband hecht ik veel waarde aan het onderzoek naar plezier in het werk. Ontwikkeling is volgens mij namelijk voor een groot deel afhankelijk van het hebben van energie voor het ontwikkelproces. Als er geen energie is, is er nauwelijks tot geen ruimte voor ontwikkeling. Plezier is daarbij voor mij bij uitstek een graadmeter voor hoe het met de benodigde energie staat.

Plezier op je werk

Hoe is de sfeer? Wat gaat er erg goed? Wat is de spirit? Wat gaat er niet goed? Hoe gaat het als het goed gaat en hoe gaat het als het niet goed gaat? Wat is de cultuur met elkaar? Worden successen gevierd? Wordt er samen gereflecteerd? Nog meer wat mij betreft relevante vragen om jezelf van tijd tot tijd te stellen. Plezier in je werk is vaak ook afhankelijk van plezier op je werk, in een verziekte sfeer is het simpelweg moeilijker om je eigen plezier vast te houden. Plezier op het werk is wat mij betreft typisch iets waar veel meer invloed op mogelijk is dan men soms geneigd is te denken. Cultuur, overtuigingen en gedrag, ze zijn allemaal van invloed. Door gewoon dingen anders te doen, door plezier als actief element in te brengen, is er echter veel meer mogelijk dan het lijkt.

Plezier je werk in meenemen

Wat doe jij om plezier mee je werk in te nemen? Een simpele vraag, maar zoals vaker is simpel niet altijd eenvoudig. In mijn beleving gaat het je werk in meenemen van plezier voor een belangrijk deel ook over beoefening maar zeer zeker ook over ontspanning. Wat doe jij bijvoorbeeld naast je werk waar jij energie van krijgt? Hoe kun je deze energie het beste meenemen je werk in? Voor mij is er geen scheiding tussen werk en priv√©, dat is een bedacht construct. Dat houdt wat mij betreft juist in dat je je heel bewust bent van hoe energie voor jou werkt, waar haal je het, waar geef je het aan en hoe ga je er op zo’n manier mee om dat je lichaam en je geest in balans zijn?

Je ziet over plezier en het belang ervan is heel veel te zeggen maar veel belangrijker nog wat mij betreft is om er actief iets mee te doen.

My take

Plezier is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn bestaan. Ik haal het uit mijn werk, ik haal het zeker uit mijn sporten, ik haal het uit in de natuur zijn, in de bergen of in een bergbeek of in het bos. Ik haal het ook uit nieuwe ontwikkelingen en ik haal het helemaal uit het leren van nieuwe sport waarbij de sport zichzelf ook nog moet ontwikkelen zoals afgelopen jaar met het wingsurfen. Plezier is voor mij een wezenlijk onderdeel geweest om meer dan 20 jaar op niveau wedstrijden te kunnen snowboarden, een wezenlijk onderdeel voor intrinsieke motivatie. Plezier kortom, is voor mij essentieel.

wat geeft jou energie?