Zelfsturingsdriehoek

Zelfsturing lijkt af en toe een beetje de heilige graal van organisatie ontwikkelingsland te zijn. De weerbarstigheid van zelfsturing is wat mij betreft minstens zo sterk gelegen in het model eromheen als in de mensen zelf. Met dit model ben ik in staat te kijken hoe de zelfsturing is geborgd, dat namelijk kan op zowel individueel als op systeem niveau waarbij de eerste wat mij betreft de voorkeur verdient. Door met het model goed te kijken wat de huidige situatie is, ben je ook in staat om naar een meer volwassen individuele borging te bewegen.

van het systeem naar jezelf