Innovatie Matrix

Innovatie wordt te vaak ééndimensionaal benaderd. Door het begrip innovatie onder te verdelen in technologische, markt, produkt en organisatorische innovatie wordt er de ruimte gegeven om de de situatie, genuanceerder en beter te benaderen.

de verschillen in de elementen