Intervisie

Intervisie is één van mijn meest gebruikte en meest geliefde instrumenten en modellen. Enerzijds heeft dit te maken met de kracht van het instrument om dicht bij iemands, vaak belemmerende, overtuigen te komen, anderzijds ook omdat het leren in en met een groep plaatsvindt. Dat leren is door de herkenning die er vaak is niet alleen erg krachtig maar zorgt er ook voor dat er veel meer bespreekbaar wordt. Het is in die openheid die ontstaat dat ontwikkeling de ruimte krijgt die het verdient. Het is ook één van de krachtigste instrumenten als het gaat om te spiegelen wat er is.

samen delen, samen leren, open, nieuwsgierig en verbonden