Model logische niveaus (Bateson)

Er is veel te zeggen over het model van de logische niveaus. Ik duid met regelmaat twee aspecten met dit model. Bij kleinere organisatie maak ik met de Ik/Wij variant op dit model duidelijk hoe groot de invloed is van directeuren, eigenaren en hogere managers op het gedrag in de organisatie. Verandering op gedragsniveau in de organisatie begint bij verandering op overtuigingen niveau van een directeur. Het raakt de in de systeem theorie vaak gebruikte ‘des te meer x, des te meer y’ regel. Des te meer de directeur er van overtuigt is dat innovatie bij hem vandaan moet komen, des te meer de medewerkers achterover zullen leunen.

Daarnaast zet ik het model vaak in om te duiden dat als je de omgeving of het gedrag wil veranderen de sleutels vaak op overtuigingen of identiteitsniveau liggen.

wat spiegelt de organisatie jou?