Werkwijze

Het wat ik noem ‘contract’ is het wezenlijke vertrekpunt voor elk proces waar ik deel van ben. De kwaliteit van de afspraken die we vooraf maken over en voor de samenwerking zijn, zo heb ik ervaren, een belangrijk onderdeel voor het uiteindelijke succes van het traject. In het algemeen gaat het hierbij over het managen van de wederzijdse verwachtingen, een op zich al belangrijke voorwaarde voor een optimaal resultaat.

Meer specifiek gaat het over het mandaat; wat kan en mag er allemaal zijn, wat kan en mag er allemaal gezegd worden. Wat kan en mag dus, ongeacht positie, rang, status, voorbij aan, maar ook met respect voor de gevoeligheden van het ego. Ontwikkeling is volgens mij pas echt mogelijk als alles er mag zijn. Het is zelfs vaak zo dat dat wat er niet mag zijn de sleutel is voor de gewenste doorbraak in de ontwikkeling. Ik vraag daarbij de ruimte vooraf omdat ik uit ervaring weet dat ik dan de vaak juist benodigde scherpte kan brengen, een kwaliteit die ik graag inzet.

Het is dus door het maken van deze heldere afspraken dat mijn toegevoegde waarde voor de klant zo goed mogelijk tot uitdrukking kan komen en de klant er zelf uiteindelijk zoveel mogelijk aan heeft.

Bouwstenen

In ontwikkelprocessen is het wat mij betreft van belang om te werken aan 5 v’s.

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Verwezenlijking

Op een opbouwende manier werk ik graag vanaf veiligheid aan de opeenvolgende blokken, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Is deze belangrijke basis eenmaal gelegd dan pas kan er goed gewerkt worden aan de verwezenlijking van alle ontwikkelplannen.

Maatwerk

Bijgaand een voorbeeld van hoe een maatwerk traject er uit zou kunnen zien.

Fase 1 Ophalen van de vraag

Fase 2 Commitment/verantwoordelijkheid

Fase 3 Onderzoek potentie team

Fase 4 Nulmeting

Fase 5 Processtap 1

Fase 6 Calibratie

Fase 7 Processtap 2

Fase 8 Processtap 3

Fase 9 Evaluatie

Fase 10 Afronding/continuering

ontwikkeling is aansluiten op de energie die in beweging is