Sociale innovatie groei model

Het sociale innovatie groeimodel onderscheidt 4 niveaus waarop een organisatie sociaal betrokken werkt. Het geeft een kader om te zien waar er nog een uitdaging ligt om nog meer betrokken bij de mensen binnen en buiten de organisatie te krijgen. Hoe doe je de dingen met elkaar op een zo sociaal mogelijke wijze. Het geeft een onderscheidingsvermogen tussen windowdressing en echt van binnen en buiten mensgericht te opereren.

samen naar een socialere organisatie