Verdienmodellen

In de basis zijn er maar 4 manieren om geld te verdienen; marge/lump sum, uurtje factuurtje, indirect en abonnement. Vernieuwing is met name te vinden in een combinatie van manieren. Vanuit een innovatie standpunt kan het interessant zijn om te zien wat de huidige situatie is en of er nog mogelijkheden zijn om andere manieren toe te voegen. De verdienmodellen benadering is ook van waarde bij het business model canvas en bij de innovatiematrix.

hoe stroomt het bij jou?