Intrinsieke Motivatie

Het is de heilige graal bij veel organisaties waar de medewerker centraal staat en er wordt vaak geroepen dat intrinsieke motivatie van wezenlijk belang is voor de groei van de organisatie. Vanuit mijn sportachtergrond ben ik zelf op zoek gegaan naar wat bij mij en anderen heeft gemaakt dat wij lang op niveau hebben gepresteerd. De 5 bouwstenen, plezier, eigen pad, eigen lat, variatie en beter maken waar je goed in bent kwamen helder naar voren. Plezier is daarbij een belangrijk spil waarom veel draait, dit element komt derhalve ook in het 6P teamontwikkelingsmodel terug. Het model met de 5 elementen van intrinsieke geeft zowel een reflectie als een sturingsmogelijkheid.

wat houdt jou in beweging?