Appreciative Inquiry dialoog

Appreciative Inquiry is een organisatie ontwikkel methodiek ontwikkelt vanuit de positieve gedachte waar je meer van wil. Het gaat er niet zozeer om wat er anders moet waarbij er vaak sprake is van een afzetten tegen maar het is een positief naar voren gerichte bewegen. De appreciative inquiry dialoog is een specifieke vorm van dialoog die gebaseerd is op deze gedachten achter AI. De centrale vraag in een AI dialoog is wat gaat er al goed met als vervolgvraag waar wil je dan meer van. Het is een van de meest op actie gerichte dialoogvormen waarbij er echt gewerkt wordt en wat er vandaag, morgen, overmorgen aan stappen gericht op de toekomst al gerealiseerd zou kunnen worden. Je haalt als het ware de toekomst naar je toe met deze dialoogvorm. Hij werkt goed bij visie-ontwikkeling.

het gesprek over waar je meer van wilt